Alla ska känna sig trygga

För oss är våra gästers säkerhet och välbefinnande av största vikt. Här är några saker vi gjort inför öppningen av Biorama, för att alla ska få en upplevelse som känns både trevlig, trygg och säker:

Säkert avstånd

Begränsat antal platser för varje föreställning och max 35 gäster i vår salong.

VI har infört ej numrerade föreställningar för att alla besökare skall kunna sitta med tillräckligt avstånd till andra besökare.
Innan föreställningsstart kontrollerar vår personal att avstånd till andra besökare hålls i salongen.

Utökad städning

Vi städar oftare och mer noggrant i hela biografen

Extra kontroller av toaletterna

I vår foajé kommer det finnas utplacerat handsprit 

Känn dig trygg hos Biorama

Alla som jobbar på vår biograf har utbildats i nya säkerhets- och hygienrutiner

Där det krävs har personalen skyddsutrustning, såsom ansiktsskydd och handskar

Har du andra frågor, vänligen hör av dig!

Skip to content