Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Biorama.se

Skurups kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur biorama.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är denna webbplats?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från biorama.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss detta via synpunktsbladet.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Vad gör jag om jag upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet?

Rapportera brister till oss, vi tar tacksamt emot det som inte fungerar för att kunna åtgärda brister i innehåll och teknik.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.

Texter har låga kontraster mot bakgrunder som kan göra det svårt att se.

Ibland används färg som enda sätt att urskilja länkar eller information, vilket kan vara svårt för färgblinda.

Länktexter kan vara otydliga.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes den 3 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 januari 2023.

Biorama använder även automatiserade verktyg för att utföra tillgänglighetstester, för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Vi har personal som utför stickprov gällande webbsidor.

Pågående arbeten på webbplatsen

3 januari 2023.

  1. Anpassning av kontraster på webbsidan för att öka tillgängligheten

Utöver listans innehåll pågår arbeten med andra digitala tillgänglighetsfrågor på webbplatsen. För mer information kring insatserna –  kontakta kommunikationsenheten på telefon 0411-53 60 00 (växel).

 

Skip to content